Worstgen

Fujishiro
Fujishiro
Ninotnolem
Melontonin
Melontonin
ijti.......urf.


Hey is URF back?
Fujishiro
Fujishiro
Haven't played league in forever. I'll check Noleminot.
Melontonin
Melontonin
Play league!!!!!
Fujishiro
Fujishiro
Mabe I will, Linonomet.
Melontonin
Melontonin
Fooj, do it. I miss the streams.
Fujishiro
Fujishiro
Onominlet, i'll consider it.
Melontonin
Melontonin
Melontonin
Have you considered hard enough?
Fujishiro
Fujishiro
Yes :catblush:
Melontonin
Melontonin
Verdickt?
Melontonin
Fujishiro
Fujishiro
The Jury says yes!
Melontonin
Melontonin
URF back??
Fujishiro
Fujishiro
Dunno.
Top